IGERIKETA IKASTAROETAN ESKAINITAKO PLAZA-KOPURUA ETA ZOZKETAREN ZENBAKIAK