Abonu berriak

mugiment kiroltxartela "txartel birtual" bat da, non udalerrien kirol zerbitzuetako abonatuek, programari atxikitutako beste udalerri batzuen kirol instalazioetara joan ahal diren.

Bete itzazu datu guztiak hurrenkera honi jarraituz:

Titularra, eta familia-abonua bada: ezkontidea, lehenengo seme-alaba, 2.a, 3.a eta abar, horien izena, bi abizenak, NAN eta jaiotze data ere idatzi.
Ezinbestekoa da helbideratzeko datuak ematea, erosoagoa izan dadin. Erreziboa kobratu aurretik, idatziz jakinaraziko dizugu, abonatu izaten ez jarraitzekotan, bertan behera utz dezazun.

  Beneficiarios
  Orden de domicialicación

  Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y ley 2/2004, los datos personales recabados a través de este formulario, serán incluídos en el fichero Socios y Usuarios, inscrito en el Registro General de Protección de Datos. El responsable es el IMD de Santurtzi y su finalidad es la gestión y control de los abonados y usuarios del IMD, finalidades éstas coincidentes con las declaradas ante la Agencia Vasca de Protección de Datos. Sus datos no serán cedidos a ninguna entidad a excepción de las cesiones previstas por la ley.

  Usted se compromete a mantener actualizados sus datos y, en cualquier caso, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al IMD, Paseo Reina Victoria s/n, 48980, Santurtzi, Bizkaia, indicando en la comunicación Atención derechos LOPD o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto.

  Bonua egiteko:
  * Abonuaren eskabide-orria behar bezala beteta.
  * Karnet neurriko argazkia, izena atzean duela.
  * Txartel zaharrak, baldin eta baleude.
  * Familia-liburua edo Izatezko Bikotearen Ziurtagiria.
  * Kutxabankeko ES60 2095 0065 3091 2147 4380  zenbakidun kontu korrontean ordaindu delako ziurtagiria.

  Oharra:
  Abonatu izaera, eta beraz eskubideak, ez dira eskuratuko, behin informazioa egiaztatuta, karnetak egin eta ematen diren arte, eta epea ez da hiru (3) lanegunetik gorakoa izango.rtzi.